Dhr. Mr. V. Bouwhuys nam in 1996 een kleine timmerfabriek over en legde hiermee de basis voor de huidige BouwHuys Groep. BouwHuys Groep dankt haar naam aan het feit dat in eerste instantie snelheid en flexibiliteit in het leveren van verbouwingen de onderscheidende factor was. De praktijk leerde dat er behoefte was aan een bedrijf dat de totale verantwoordelijkheid op zich kon nemen voor grootschalige interieur-, onderhouds- en verbouwprojecten. De gedachte van one-stop-shopping was geboren. In lijn met deze visie is het bedrijf gegroeid tot een organisatie van diverse werkmaatschappijen in Nederland en een buitenlandse vestiging in België.

Visie en Missie

Visie:
Ups en downs in de economie hebben directe invloed op de sector waarin BouwHuys Groep zich beweegt. Dat betekent dat je als bedrijf zelf ook flexibel moet zijn en in staat moet zijn om de bedrijfsstrategie steeds weer aan te passen. BouwHuys Groep is door haar zelfstandig opererende werkmaatschappijen als groep in staat flexibel in te springen op de verschuivingen in wensen en belangen van de markt en opdrachtgevers.

BouwHuys Groep speelt in op de volgende veranderingen in de markt:

• In de vastgoed- en beleggingswereld hebben in de afgelopen jaren steeds weer verschuivingen plaatsgevonden in manier waarop huurders benaderd worden. BouwHuys Groep is als partner steeds nauw betrokken geweest bij de interne aanpassingen die daarvoor nodig waren. BouwHuys Groep heeft nieuwe toonaangevende oplossingen ontworpen die hebben bijgedragen aan het succes van deze reorganisaties.

• De economische situatie in de bouw- en verbouwmarkt maakt dat bedrijven nog meer concurreren op prijs en kwaliteit. Door de unieke samenstelling van de werkmaatschappijen is BouwHuys Groep, als geen ander, in staat de kwaliteit te waarborgen en scherpe prijzen te bieden.
Mede door deze economische situatie ligt een grote nadruk in de markt op renovatie boven nieuwbouw. BouwHuys Groep vele renovatie projecten succesvol afgerond..

Missie:

Als betrouwbare en vernieuwende partner voor onze klanten streven wij naar meetbare resultaten op het gebied van kwaliteit, prijs en snelheid. Om dat te bewerkstelligen hebben wij onderstaande pijlers opgesteld die kenmerkend zijn voor de manier van werken bij BouwHuys Groep:

1. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten precies weten waar ze aan toe zijn. Wij maken vooraf inzichtelijk waarop men achteraf kan rekenen. Openheid in calculatie vormt de basis van vertrouwen.

2. Wij kunnen pas goed werk leveren als wij echt meedenken. Dat betekent dat wij vanaf de allereerste stap in de huid van de klant kruipen zodat wij weten wat de beweegredenen van veranderingsprocessen zijn. Onze pro-actieve oplossingsgerichte houding wordt door veel van onze klanten gewaardeerd.

3. Wij constateren dat onze klanten het meest gebaat zijn bij de one-stop-shopping formule die kenmerkend is voor onze bedrijfsstrategie. Niet alleen maken wij het de klant gemakkelijk doordat hij bij één persoon alles kan regelen, wij realiseren aanzienlijke kostenbesparingen door binnen onze eigen organisatie in te kopen. Naast kostenbesparingen kunnen wij hierdoor ook levertijd en kwaliteit garanderen.

4. Wij zijn een onderneming die door een actieve marktbenadering nationaal en internationaal haar positie zal blijven versterken.

5. Wij merken dat onze medewerkers optimaal presteren als wij ze goede arbeidsvoorwaarden bieden en een prettige werkomgeving waar creativiteit en meedenken beloond wordt. Iedereen krijgt de kans zich te ontplooien en initiatieven op dat gebied worden door ons gestimuleerd en gefinancierd.